Thông Tin Server

Rates

Chủng Tộc: CH/EU
Max Level: 130
Map Arabia 130
Exp PT 4: 15x
Exp PT 8: 15x
Drop Rate: 8x
Gold Drop Rate: 5x
Tỉ Lệ Mix Đồ: 13x
Giới Hạn IP: 10

Times

Server Time:
Event Trốn Tìm: 7-9-11-13-15-17-19-21-23 h !
Event Hỏi - Đáp: Cách Event Trốn Tìm 30'!
Event Rules Of Survival :10h Sáng và 8h Tối !
Event Red BattleField : 11h Sáng Và 9h Tối !

History

Công Thành Chiến
Pháo Đài Hoa Điền:
Pháo Đài Trường An:
Pháo Đài STT:
Kill Boss
QuangBeuTN Đã tiêu diệt [ MOB_SD_APIS ] 17 hours ago.
ngoc___nu Đã tiêu diệt [ MOB_TQ_BLACKSNAKE_L3 ] 7 hours ago.
MF Đã tiêu diệt [ MOB_TQ_BLACKSNAKE_L3 ] 7 hours ago.
MF11 Đã tiêu diệt [ MOB_TQ_BLACKSNAKE_L3 ] 7 hours ago.
MrThuong Đã tiêu diệt [ MOB_FW_BIGSPIDER_130 ] 7 hours ago.
ngoc___nu Đã tiêu diệt [ MOB_TQ_BLACKSNAKE_L3 ] 7 hours ago.
BeCon Đã tiêu diệt [ MOB_FW_BIGSPIDER_130 ] 7 hours ago.
MrThuong Đã tiêu diệt [ MOB_FW_BIGSPIDER_130 ] 7 hours ago.
MrThuong Đã tiêu diệt [ MOB_FW_BIGSPIDER_130 ] 7 hours ago.
Bill Đã tiêu diệt [ MOB_EVE_HAPPY_TIGERWOMAN10 ] 7 hours ago.
Nghề Nghiệp
13
Thief
12
Hunter
49
Trader
Top One
Player: SONZENBI
UniqueKiller: SONZENBI
Pvper: SONZENBI